You are currently viewing Strategia zarządzania vs. Twoje szczęście w pracy

Strategia zarządzania vs. Twoje szczęście w pracy

Skuteczna strategia

Wiedz o tym, że najbardziej skuteczni menadżerowie w firmach zdają sobie już coraz częściej sprawę, że istnieje pewna skuteczna strategia, aby długofalowo zwiększać motywację, zaangażowanie i lojalność pracowników względem firmy. Ta strategia to, umożliwianie pracownikom wykonywania tego, co lubią, w czym czują się mocni i do czego są stworzeni. Praca również musi być ważna i zgodna z najgłębszymi wartościami pracowników. Poza tym pracownik musi być dopasowany do pełnionej roli zespołowej. Ta strategia finalnie poprawia osiągane przez nich wyniki i wpływa na sukces firmy.

Nieskuteczna strategia

Niestety od lat wielu menadżerów błędnie uważało, że ich głównym zadaniem w firmie jest praca nad słabymi stronami swoich podwładnych. Jest to nieskuteczna i odchodząca już do lamusa strategia łatania dziur.
Na podstawie badań instytutu Gallupa wynika, że zwolennikiem strategii łatania dziur jest aż 59% menadżerów w USA i 62% w Wielkiej Brytanii. Potwierdzeniem na to są wyniki badania, podczas którego pracownicy w USA stwierdzili, że jedynie przez 17% czasu wykorzystują swoje mocne strony, natomiast pracownicy w Wielkiej Brytanii jedynie w 15%.
Z kolei inne badania Instytutu Gallupa wskazują, iż aż 55% ankietowanych wykazuje brak zaangażowania w pracy, a 16% aktywnie demonstruje swoje negatywne nastawienie do pracodawcy. Tylko 29% pracowników w USA i Kanadzie twierdziło, że czują się naprawdę zaangażowani i z entuzjazmem wykonują swoją pracę.
Inne badania pokazują, że aż 80% pracowników jest źle dopasowanych do stanowisk jakie zajmują. Przez to niestety nie wykorzystują swych mocnych stron, mają przeciętne wyniki, czują wypalenie, frustrację, znudzenie i to wszystko razem przekłada się finalnie na zaangażowanie, motywację, satysfakcję zawodową, jak i na rozwój kariery, wynagrodzenie i długotrwały brak sukcesów.

Osiągnięcia biznesowe i zawodowe, a sukces rynkowy firmy

Instytut Gallupa przez 25 lat obserwował wybrane firmy oraz prowadził wywiady z około milionem pracowników. W wyniku, zidentyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, a więc i sukces finansowy.
Statystyczną pewność trwałego sukcesu rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na pytania – zwane indeksem Q12 lub G1

 1. Czy wiem czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia?
 3. Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej?
  [80% pracowników w firmach z 36 krajów odpowiada NIE]
 4. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy?
  [Pytania od 1 do 5 korelują dodatkowo z niskim poziomem rotacji kadr, co znaczy, że w firmach, w których pracownicy odpowiadają TAK na te pięć pytań, ludzie rzadko odchodzą z pracy z własnej woli.]
 6. Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony?
 7. Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał?
 8. Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuje jest ważna?
 9. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 10. Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak najlepiej?
 11. Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
 12. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich postępach?
  Nie oznacza to, że tradycyjne atrybuty sukcesu rynkowego, tj. dobry produkt, nowoczesne technologie, wykwalifikowani sprzedawcy itp. nie są ważne. Oznacza to jedynie, że firmy z grupy „G12” osiągają te atrybuty szybciej, mniejszym kosztem i na dłużej niż pozostałe. Bo kto ma pracowników dobrze osadzonych na stanowiskach, wyposażonych w dobre narzędzia, chcących pracować jak najlepiej, czujących się w pracy dobrze, mających wpływ na to, co dzieje się w firmie i mogących zaspokajać potrzebę rozwoju osobistego, ten będzie miał dobry innowacyjny produkt, nowoczesne technologie, dobry marketing, profesjonalną sprzedaż.
  Jestem ciekaw, jak odpowiesz Ty na te pytania.
  Tak więc zapewne zastanawiasz się, które czynniki gwarantują udaną karierę, szczęście w pracy i sukces zawodowy. Musisz przede wszystkim zyskać samoświadomość oraz odkryć i wyznaczyć swoją misję zawodową. Następnie opracować najbardziej optymalny sposób na realizację tej misji.

Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie wartościowy i pomocny. Jestem ciekaw Twoich wniosków.
Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, to będę Ci wdzięczny, jak go udostępnisz i zostawisz komentarz.

Pozdrawiam Cię życząc sukcesów
Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant Kariery

Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant Kariery, Trener Rozwoju Osobistego. Wspieram ludzi w obszarze zarządzania życiem i karierą zawodową. Pracuję z ludźmi niezadowolonymi ze swego życia zawodowego, którzy czują, że nadszedł już czas na konkretne zmiany. Wspieram ich w pokonaniu trudności i osiąganiu celów zawodowych. Pomagam im zbudować udaną karierę na solidnych fundamentach. Dzięki mnie mają satysfakcjonującą pracę, ,w której w pełni wykorzystują swój potencjał i realizują misję zawodową.

Dodaj komentarz

dwa × 5 =