MENTORING TRANSFORMACYJNY

Co to jest?

Jest to kompleksowy, rozwojowy program mający na celu dokonanie istotnych, głębokich i trwałych zmian w najważniejszych obszarach życia klienta. Jest połączeniem kilku metod rozwojowych i mojej ekspertyzy.

Podstawy interwencji kryzysowej

Służy do diagnozowania stanu kryzysu psychologicznego i oraz poradzeniu sobie z nim. Identyfikuję jego obecność, źródło, typ i natężenie. Posiadam uprawnienia do pracy z kryzysem lekkim i średnim. W przypadku kryzysu ostrego nie podejmuję się pracy i przekierowuję klienta do innych specjalistów tj: interwent kryzysowy, psychoterapeuta, psychotraumatolog. Pomagam pokonać stan kryzysowy i doprowadzić do rozwoju pokryzysowego.

Coaching (niedyrektywny i dyrektywny)

Ma najlepsze zastosowanie przy odkrywaniu potrzeb i aspiracji, wyznaczaniu celów, tworzeniu strategii, planowaniu działań, identyfikacji niezbędnych zasobów, pracy z mocnymi i słabymi stronami, wyznaczaniu misji życiowej i zawodowej, praca na poziomie tożsamości, wartości, przekonań, umiejętności, zachowań, nawyków, emocji, konfliktów wewnętrznych.

Doradztwo

Kiedy jest to potrzebne wcielam się też w rolę doradcy. Przekazuję moją wiedzę ekspercką i doświadczenie, daję wskazówki, pokazuję gotowe taktyki, modele, rozwiązania.

Moja ekspertyza obejmuje takie zagadnienia jak:

 • doradztwo zawodowe;

 • skuteczne strategie zdobywania pracy;

 • ocena i korekta dokumentów aplikacyjnych oraz nauka tworzenia nowych skutecznych dokumentów (Extreme CV, Executive Briefing);

 • badanie predyspozycji zawodowych (temperament, osobowość, metaprogramy, talenty Gallupa, MBTI, mocne i słabe strony, diagnoza stopnia dopasowania zawodowego do firmy (kultury organizacyjnej), stanowiska i roli zespołowej, odporność na stres etc..

 • wiedza z psychologii finansowej i ekonomii behawioralnej,

 • biznes (misja, wizja, wartości, cele strategiczne, specjalizacja, nisza, grupa docelowa, produkty i usługi, konkurencyjność, marketing;

 • doradztwo personalne, rekrutacja i selekcja, zarządzanie talentami i ścieżkami karier, nowoczesne i skuteczne przywództwo.

Trening

Stosuję go, gdy chcę nauczyć klienta konkretnych umiejętności, zachowań i postaw, przećwiczyć je z nim w kontrolowanych warunkach i dawać informację zwrotną i korygować. Jest to nauka poprzez modelowanie strategii wewnętrznych (mentalnych) i zewnętrznych (umiejętności i zachowania) pod moim okiem.

Trening może obejmować takie tematy:

 • pewność siebie

 • autoprezentacja,

 • skuteczna komunikacja;

 • symulacje rozmowy kwalifikacyjnej z informacją zwrotną

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ

Audyt-Projekt-Budowa i Rozwój

Zanim zdecydujemy się na ewentualną współpracę to spotkamy się na pierwszej gratisowej konsultacji online.

Pełni ona rolę zapoznawczą, diagnostyczną, organizacyjną i sprzedażową.

Co się zadzieje?

 1. Analiza Twej aktualnej sytuacji oraz zbadanie poziomu satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego.

 2. Identyfikacja przyczyn niezadowolenia.

 3. Diagnoza pod kątem występowania kryzysu psychologicznego.

 4. Wskazanie ogólnych działań zaradczych.

 5. Ustalenie celu rozwojowego na proces coachingowy.

 6. Rozważenie naszej ewentualnej współpracy oraz omówienie jej przebiegu i warunków.

 7. Podjęcie obustronnej decyzji.

Jeśli zdecydujemy się na współpracę, to wówczas dobieram najbardziej odpowiedni program rozwojowy, jak najlepiej dopasowany do Twych potrzeb. Proponuję Ci kilka pakietów coachingowych do wyboru, różniących się intensywnością i długością spotkań oraz ceną. Następnie dopełniamy niezbędnych formalności.

MODEL PRACY

Etap 1 – Analiza Aktualnej Sytuacji

Powiesz mi z jakimi problemami się właśnie mierzysz, a ja zdiagnozuję ich źródła i zaproponuję rozwiązania. Zidentyfikujemy realnie to, co dobrze działa oraz to, co wymaga poprawy.

Etap 2 – Wyznaczenie Celu

Poznam Twe potrzeby i aspiracje. W oparciu o nie pomogę Ci poprawnie wyznaczyć cele nad jakimi będziesz ze mną pracować.

Zidentyfikujemy i usuniemy aktualne przeszkody na drodze do realizacji celów.

Określimy realnie punkt startowy i docelowy. Zobaczymy również, jaka odległość dzieli Cię od mety, czyli wymarzonego życia.

Etap 3 – Wybór Strategii i Zasobów

Z moim wsparciem opracujesz najefektywniejszą strategię realizacji celów. Pomogę Ci zidentyfikować wszystkie niezbędne zasoby, jakimi dysponujesz. Opracujemy też sposoby na poradzenie sobie ze słabymi stronami i zagrożeniami..

Etap 4 – Działanie

Pomogę Ci ułożyć konkretny plan działania. Będę monitorował twoje postępy, dawał info zwrotne i wspierał Cię w realizacji celów. Dopilnuję tego, byś z mą pomocą osiągnął swoje cele.

Etap 5 – Realizacja Celów i Świętowanie Sukcesów

Jest to moment osiągnięcia celu naszej podróży, czyli zbudowania udanego życia. Będziemy celebrować Twoje sukcesy. Efektem naszej współpracy będzie życiowa transformacja, które zaowocuje wzrostem samorealizacji, efektywności i sukcesów.

Na koniec zrobimy ewaluację całego procesu doradczo-coachingowego.

Przesłanie dla Ciebie

Zasługujesz na to, żeby mieć satysfakcjonujące życie, karierę i sytuacje finansową oraz cieszyć się uznaniem, sukcesami.

Najlepszym sposobem na dokonanie konkretnych zmian na lepsze jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności za siebie i podjęcie konkretnych działań.

Możesz próbować dalej samemu mierzyć się z wyzwaniami lub skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Ze mną tę drogę transformacji przejdziesz szybciej i efektywniej. Poprowadzę Cię za rękę i będę Ci towarzyszył na każdym kroku tej wędrówki, aż do realizacji celu.

Jeśli chcesz byśmy pogadali o Twej sytuacji i ewentualnej współpracy, to skorzystaj z darmowej konsultacji i sprawdźmy, czy jest nam po drodze.

Tomasz Kołdrowski – Coach i Konsultant Kariery

OFERTA – Mentoring Transformacyjny

Oferuję Coaching Indywidualny w formie spotkań online (telefon/Messanger/WhatsApp, Skype, Zoom plus kontakt mailowy).

Proces doradczo-coachingowy w moim wydaniu trwa przeważnie od 3 do 6 miesięcy. Sprzedaję comiesięczny abonament w trzech pakietach, zróżnicowanych czasowo i cenowo.

FORMA PRAWNA REGULUJĄCA NASZĄ WSPÓŁPRACĘ

Rozliczam się poprzez platformę dla freelancerów www.useme.com. Jest ona pośrednikiem pomiędzy Zleceniodawcą (Ty) i Zleceniobiorcą (Ja) i odprowadza w moim imieniu od każdej umowy składki zdrowotne, podatek dochodowy i pobiera ode mnie prowizję za świadczenie tych usług.

Ja jako Freelancer po podpisaniu niniejszego kontraktu coachingowego (umowa o świadczenie usług/umowa zlecenia) dodatkowo poprzez USEME Sp. z o.o. wystawiam Tobie fakturę VAT.

Transakcja będzie odbywała się przez portal www.useme.com.

Płatność za usługę w kwocie ………PLN proszę wpłacić na poniższy numer konta do wpłat w PLN:

PL 64 1050 1575 1000 0090 3136 0424

Płatność należy uiścić w ciągu 10 dni (nie mniej niż 7 dni od otrzymania faktury ProForma).

Wystawcą faktury (Sprzedawcą) będzie:

USEME Sp z o.o.

ul. Świdnicka 12-16

50-068 Wrocław

NIP: 899 274 4965

PROCEDURA TRANSAKCJI

Procedura transakcji za pośrednictwem USEME Sp. z o.o:

Krok 1 – Ja na www.useme.com dodaję umowę do rozliczenia tzn. uzupełniam formularz na stronie

Krok 2 – Umowa czeka na weryfikację przez Administratora

Krok 3 – Administrator wysyła fakturę ProForma do Zleceniodawcy (Klienta). Zleceniodawca może ją opłacić poprzez specjalny link do płatności online lub może zlecić zwykły przelew na ww. numer konta bankowego

Krok 4 – Zaraz po zaksięgowaniu płatności jest wysyłana do Zleceniodawcy (Klienta) faktura VAT.

Krok 5 – Jeśli Dzieło (plik exl z wykazem moich roboczogodzin sesji) jest wgrane i zaakceptowane, to wówczas firma USEME Sp. z o.o wypłaca mi moje wynagrodzenie na moje subkonto.

Proces coachingowy w moim wydaniu trwa przeważnie od 3 do 6 miesięcy. Sprzedaję comiesięczny abonament w dwóch pakietach, zróżnicowanych czasowo i cenowo.

Pakiet Golden

Cena: 876,34 zł/mc +23%VAT

Ilość sesji: 3*90 min

Bonus: 2 konsultacje mailowe

Pakiet Silver

Cena: 687,10 zł/mc +23 %VAT

Ilość sesji: 3*60 minut

Bonus: 1 konsultacja mailowa

Pakiet Bronze

Cena: 538,71 zł/mc +23 %VAT

Ilość sesji: 2*60 minut

Dowiedz się więcej o Coachingu – FAQ