KIM JESTEM

Z tej strony Tomasz Kołdrowski – Certyfikowany Kryzysowy Master Life/Career Coach, Doradca Zawodowy, Mentor Finansowy. Od 2017 roku wspieram ludzi w obszarze zarządzania karierą, finansami i życiem osobistym.

MOJA MISJA ZAWODOWA

Specjalizacja – W czym pomagam?

Pracuję z osobami, które mierzą się z lekkimi i średnimi kryzysami psychologicznymi o różnym podłożu. Specjalizuję się głównie w kryzysach rozwojowych, egzystencjalnych, zawodowych i finansowych.

Skutecznie pomagam moim klientom stanąć na nogi i dokonać poważnych życiowych transformacji w obszarach: życia osobistego, kariery i finansów. Wspieram ich w pokonaniu trudności i osiąganiu celów. Pomagam im zbudować udane życie i karierę na solidnych fundamentach. Dzięki mnie w pełni wykorzystują swój potencjał, żyją w zgodzie ze swymi wartościami, prowadzą pasjonujące życie i realizują swoje powołanie.

Moja Grupa Docelowa – Komu pomagam?

Moi Klienci to najczęściej doświadczeni eksperci z sektora publicznego i prywatnego oraz wolni strzelcy w wieku 30-50, z min. 10 letnim doświadczeniem zawodowym, którzy stoją na życiowym rozdrożu.

Popularne tematy z jakimi pracuję:

 • kryzys rozwojowy (wieku średniego, połowy życia)

 • kryzys egzystencjalny (dotyczący poszukiwania głębszego sensu życia)

 • kryzys wywołany chronicznym stresem

 • kryzys kariery (niespełnienie, wypalenie, znudzenie, frustracja, bezsensowność, mobbing, konflikty, długotrwały stres, efekt szklanego sufitu, zastój w karierze, długotrwały brak docenienia, podwyżki i awansu)

 • kryzys związany z nagłą stratą (pracy, pozycji w firmie, statusu, finansów, bliskiej osoby)

 • zmiana zawodu, ścieżki kariery, firmy czy stanowiska;

 • brak równowagi między życiem prywatnym i zawodowym;

 • brak skuteczności w zdobywaniu wymarzonej pracy;

 • problemy z efektywnością.

DLACZEGO WARTO MI ZAUFAĆ?

Poznaj moją historię BIO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Moje 25 -letnie, różnorodne, bogate doświadczenie zawodowe w wielu branżach i na różnych stanowiskach bardzo dużo mnie nauczyło. Pokonane wyzwania i osiągnięte sukcesy zawodowe były cennymi lekcjami. Odbyte liczne szkolenia zawodowe, projekty, w które byłem zaangażowany i wybitni specjaliści z jakimi współpracowałem to kopalnia bezcennej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Pełniłem rolę samodzielnego eksperta, członka zespołu projektowego i grup roboczych oraz szkoleniowca. Pracowałem w sektorze prywatnym i państwowym.

Współpracowałem z takimi firmami jak: SANEPID, Ferrero Polska Sp. Z o.o., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rolnictwa, FAO, Eurostat.

Zajmowałem się przez ten czas tematyką: dopłat bezpośrednich dla rolnictwa, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, ochrony środowiska, kontroli jakości, BHP, statystyki rolnictwa i środowiska oraz szkoleniami.

Dodatkowo równolegle od 25 lat w jestem związany z branża rozrywkową i eventową zajmując się oprawą muzyczną imprez okolicznościowych i masowych.

Mam na koncie współpracę z wieloma zespołami autorskimi i coverowymi. Od kilku lat tworzę, aranżuję, nagrywam i publikuję swoją muzykę.

EDUKACJA

Ukończyłem wiele kursów i szkoleń zawodowych, dzięki którym zdobyłem cenną wiedzę, umiejętności, doświadczenie i uprawnienia do efektywnej pracy z klientami w poniższych obszarach.

• Rekrutacja i selekcja pracowników;

• Zarządzanie talentami i ścieżkami karier w organizacji;

• Efektywność osobista i rozwój zawodowy;

• Personal Branding, Public Relation, marketing internetowy, e-biznes;

• Efektywne sposoby zdobywania pracy;

• Coaching, NLP, mentoring, konsulting, krótkoterminowa terapia poznawczo-behawioralna;

• Doradztwo zawodowe i coaching kariery.

Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Zakres tematyczny: Podstawy psychologii, Podstawy Interwencji Kryzysowej, Praca z nawykami i przekonaniami, Psychologia finansowa, Ekonomia Behawioralna

Program kursu zrealizowany przez: Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu

Certyfikowany przez: Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Numer certyfikatu: KCMF I/03/IPTK/2021

Uzyskane uprawnienia: Pomaganie w kryzysach życiowych, mających swe źródło w problemach z finansami. Mentoring finansowy – wsparcie w realizacji celów finansowych.

Uzyskany tytuł: Kryzysowy Coach i Mentor Finansowy

Podczas edukacji zdobyłem kompetencje i narzędzia niezbędne do tego, aby:

 • Skutecznie radzić sobie z wyzwaniami finansowymi

 • Prawidłowo wyznaczać i skutecznie osiągać cele finansowe

 • Trafnie podejmować decyzje finansowe oparte na wynikach badań naukowych

 • Efektywnie budować trzy fundamenty dobrobytu finansowego: bezpieczeństwo finansowe (1), niezależność finansową (2) oraz wolność finansową (3)

 • Zrozumieć, w jaki sposób pieniądz wpływa na nasze emocje, reakcje i działania oraz jak tym zarządzać

 • Znać i umieć indentyfikować podstawowe błędy poznawcze, które sabotują budowanie i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej

 • Umieć diagnozować i sporządzać dla klientów ich Indywidualny Profil Finansowy, dzięki czemu zrozumiałem dlaczego jego finanse wyglądają tak jak wyglądają oraz umiejętność identyfikacji i usuwania mentalnych konfliktów, które mogą utrudniać Ci osiąganie celów finansowych.

Meta Leader – Leadership Coaching

Organizator: Instytut Coachingu i Mentoringu – Przemysław Walter Group

Zakres tematyczny:

Zaawansowane modele, umiejętności i narzędzia wybitnego przywództwa w oparciu o najlepsze światowe praktyki wiodących firm. Przygotowanie do pracy w zakresie konsultingu i coachingu przywództwa.

Czas trwania: 80 godzin (teoria i praktyka)

Uzyskany tytuł: Licensed Meta Leader

Data uzyskania certyfikatu: 09.07.2020

Zdobyte podczas kursu Meta Leader kompetencje dały mi odpowiedź na poniższe pytania:

Jak wybitni przywódcy budują autorytet/szacunek/uznanie i stają się skutecznymi liderami?

Jak pozyskują utalentowane i zaangażowane osoby do firmy i zespołu?

Jak wymagają, zachowując przy tym dobre stosunki z pracownikami?

Co tak naprawdę motywuje teraz ludzi?

Jak zwiększają zaangażowanie i efektywność pracowników?

Jak rozwijają talenty i przyczyniają się do wzrastania pracowników w środowisku pracy?

Jak skutecznie przekazują informacje pracownikom, aby ich dobrze zrozumiano?

Jak rozwiązują konflikty w zespole?

Jak zatrzymują pracowników, kiedy nie ma możliwości zaoferowania im zmiany stanowiska lub podniesienia wynagrodzenia?

Jak zarządzają ludźmi, aby cele były osiągane szybko, kreatywnie, a motywacja cały czas rosła?

Akademia Coachingu Kryzysowego

Czas trwania: 6-miesięcy – 300 h ( teoria i praktyka )

Zakres tematyczny:

Coaching Klasyczny, Podstawy Psychologii, Podstawy Interwencji Kryzysowej, Psychologia Kryzysu, Cykl kursów dotyczących radzenia sobie ze stresem.

Uzyskany tytuł:

Certyfikowany Coach Kryzysowy

Nr certyfikatu: 4/10/CK/2017

Organizator:

Piotr Łabuz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego

Elżbieta Kluska-Łabuz – Prezes Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego

www.coachingkryzysowy.pl

NewInsight – Elżbieta KluskaŁabuz; Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego

Podczas kursu w Akademii Coachingu Kryzysowego nauczyłem się m.in.:

Jak odróżnić kryzys od chronicznego stresu, dystymii i depresji?

Jak stres (zarówno krótki, jak i chroniczny) wpływa na organizm i sposób funkcjonowania? Jak można ten negatywny wpływ ograniczyć?

Jakie czynniki wpływają na to, jak źle ktoś znosi stres lub sytuacje kryzysowe? Jak indywidualne predyspozycje modyfikują doświadczanie kryzysu: cechy temperamentu, styl radzenia sobie w sytuacji trudnej i kryzysowej, płeć psychologiczna?

Jak postępować z klientami w kryzysie, aby pomóc w powrocie do optymalnego funkcjonowania?

Jakie zaburzenia/ problemy występują u osoby w kryzysie w funkcjonowaniu na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym, fizjologicznym i jak można je łagodzić?

Dlaczego kryzys niesie w sobie potencjał rozwojowy?

W jaki sposób coach może pomóc klientowi w osiągnięciu wzrostu pokryzysowego (czyli nie tylko powrotu do stanu równowagi, ale by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i rozwoju)?

Jaki pracować z klientem w kryzysie ostrym (będącym skutkiem konkretnego niespodziewanego, trudnego wydarzenia np. utraty pracy czy śmierci bliskiej osoby), a jak w kryzysie chronicznym (czyli trwającym już dłuższy czas np. byciu w toksycznym związku lub mobbingu)?

Przez jakie etapy przechodzi osoba w kryzysie?

Jakie emocje towarzyszą osobie na poszczególnych etapach i co się z tym wiąże? Jak pracować z emocjami klienta?

Jak pracować z klientem nad powrotem do równowagi emocjonalnej?

Jak pomóc klientowi w wypracowaniu nowych przystosowawczych strategii, zachowań, reakcji i rozwiązań, które mogą pomóc wyjść z kryzysu?

Jak pomóc klientowi w podniesieniu samooceny, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kontroli i sprawczości nad sobą i nad własnym życiem?

Aby uzyskać uprawnienia coacha kryzysowego dodatkowo musiałam również zdać egzamin z Podstaw Psychologii oraz Podstaw Interwencji Kryzysowej.

Cykl Szkoleń z serii Master Life&Career Coach obejmujący:

– 6 szkoleń w tym 2 szkolenia na poziomie Advanced;

– 18 dni szkoleniowych;

– 180 godzin warsztatu doradczo-coachingowego;

– Ponad 120 godzin, w trakcie których pracowałem w roli coacha i zdobywałem praktyczne doświadczenie wykorzystując najbardziej skuteczne modele, narzędzia i techniki life coachingu i coachingu kariery;

– 200 zaawansowanych narzędzi doradczo-coachingowych tworzących unikalny warsztat do pracy z najtrudniejszymi nawet celami, umożliwiające istotne, szybkie i trwałe zmiany w życiu osobistym i zawodowym, możliwe do zastosowania wszędzie, w każdej sytuacji;

– 8 Certyfikatów w tym uzyskanie najwyższego stopnia potwierdzającego kompetencje w zawodzie coacha – Certyfikatu Master Life & Career Coach.

Licensed International Master Life&Career Coach – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed Practitioner of Life &Career Coaching – (40 h teoria i praktyka) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Advanced Practitioner Practitioner of Life&Career Coaching – (48) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Self-Awareness Coach – course Self-Awareness Coaching Certification Training – (8h) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Coach and Counsellor of The 4-W Strategy – course The 4-W Strategy Practitioner Certification Training (16h) – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Master Coach and Counsellor of The 4-W Strategy – course The 4-W Strategy Master Coach&Counsellor Certification Training (32h) – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Master Coach and Counsellor of The 7-W Strategy – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Coach and Consultant Meta Recruitment and Selection of Employees – course Meta Recruitment and Selection of Employees

Warsztat Samoświadomości i Misji Zawodowej – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Warsztat – Niepowstrzymana kariera – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Business Expert Empire – szkolenie dające kompetencje i uprawnienia Business Coacha i Konsultanta – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Dzięki ukończeniu kursu Master Life&Career Coach zyskałem takie kompetencje:

 • Wiedza i praktyka w stosowaniu najlepszych, skutecznych narzędzi, strategii, technik, metod i modeli z zakresu life, career i business coachingu na poziomie Master

 • Umiejętność trafnego diagnozowania przyczyn braku satysfakcji zawodowej i sukcesów w pracy

 • Umiejętność diagnozowania stopnia dopasowania zawodowego do firmy (kultury organizacyjnej), stanowiska i roli zespołowej;

 • Umiejętność pracy różnymi metodami rozwojowymi: coaching, doradztwo, szkolenie, mentoring;

 • Wiedza i doświadczenie w diagnozowaniu talentów neuronalnych/wzorców zachowań i zarządzania nimi;

 • Umiejętność odkrywania, ukierunkowywania i rozwijania mocnych stron klienta;

 • Umiejętność radzenia sobie ze słabymi stronami klienta

 • Wiedza i umiejętności niezbędne do odkrywania/wyznaczania misji zawodowej oraz sposoby i kierunki jej realizacji

 • Znajmośc nowatorskich i skutecznych metod zdobywania pracy

 • Wiedza i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania życiem

 • Wiedza, modele i narzędzia z zakresu Metarekrutacji i Selekcji Pracowników oraz Zarządzania Talentami i Ścieżkami Karier

 • Kompetencje do efektywnej pracy na poziomie misji, tożsamości, wartości, przekonań, umiejętności, zachowań i środowiska

 • Kompetencje do owocnej pracy z sabotującymi przekonaniami, zmianą nawyków, usuwaniem konfliktów wewnętrznych, krytykiem oraz emocjami.

 • Poznałem metody pracy, skuteczne modele interwencji, gwarantujące szybkie i trwałe zmiany na poziomie emocji, nawyków, konfliktów, zachowań, celów i przekonań wg metodologii NLP (neurolingwistyczne programowania) na poziomie Master.

Doradca zawodowy i Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (kurs 120 godzin) – PM Management Group

Zdobyte kompetencje:

Kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego.

Aby jak najlepiej wspierać moich klientów w rozwiązywaniu problemów zawodowych stale rozwijam moje kompetencje merytoryczne takich tematach jak:

 1. Znajomość przepisów prawnych normujących zasady przeprowadzania doradztwa.

 2. Znajomość podstawowych teorii z zakresu realizowanych zadań, takich jak psychologiczne teorie rozwoju i zawodowego funkcjonowania ludzi.

 3. Znajomość podstaw zawodoznawstwa, a w szczególności rynku pracy, wolnych miejsc pracy, charakterystyki osób kierowanych do pracy.

 4. Znajomość zasad doboru ludzi do pracy i pracy do ludzi.

 5. Znajomość oceny kwalifikacji, predyspozycji i innych cech klienta, umiejętność prowadzenia rozmowy i obserwacji.

 6. Umiejętność negocjacji.

 7. Umiejętność pomagania ludziom przez dłuższy czas tj: monitorowania klienta w kierowaniu własną karierą zawodową; uczenia strategii postępowania w celu efektywnego rozwoju kariery zawodowej oraz korygowania niewłaściwych postaw.

Kurs ,,Racjonalna Terapia Zachowania I stopnia” – dyplom – Pracownia Twoich Przekonań – prowadząca dr n. med. Agnieszka Kałwa ; Patronat – dr Mariusz Wirga Kierownik Naukowy Kursu/Dyrektor Programu RTZ w Polsce

Zdobyte kompetencje:

Teoretyczne i praktyczne poznanie metodologii racjonalnej terapii zachowań, jako jednej z metod terapii poznawczo-behawioralnej, mającej zastosowanie w pracy nad przekonaniami i zachowaniami.

Warsztat ,, Train the Trainer” – Trening umiejętności trenerskich – 30h dydaktycznych (praktyka i teoria, zakończone egzaminem/ dyplom i zaświadczenie nr z rejestru: 01/02/13/TR/WAW) – Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork;

Zdobyte kompetencje:

Kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli szkoleniowca.

Specjalista ds. HR  (rekrutacja i selekcja) – Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl (60h; nr z rejestru: 64/09/2012/HR/WAW)

Zdobyte kompetencje:

 • Nauczyłem się skutecznych metod rekrutacji i selekcji pracowników

 • Zdobyłem wiedzę i narzędzia niezbędne do pełnienia roli specjalisty ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

Praktyk i Master NLP – Polski Instytut Neurotransgresji ; G.Halkiew (Nr zaświadczenia MEN 104/2012)

Dyplomowany Coach NLP – Cech Naturopatów i Hipnotyzerów (Nr zaśw. MEN 104/2012; ISO 9001-2000 Nr PL8000225 )

Doradca Personalny (kod zawodu 242303) – Polskie Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych ,, RADIUS” Akredytowana Niepubliczna Placówka Oświatowa

Zdobyte kompetencje:

 • Poznałem w teorii i praktyce metody, procesy, narzędzia, techniki pracy z klientem oparte na neurolingwistycznym programowaniu na poziomie Praktyka i Mistrza

 • Nauczyłem się prowadzenia coachingu wg. Metodologii NLP

Model GROW w CoachinguGrupa SET, Akademia Trenerów

Zdobyte kompetencje:

Opanowałem w teorii i praktyce prowadzenie sesji coachingowych wg modelu GROW

Kurs trenerski – Program Trenerów Wewnętrznych w Administracji Państwowej ( 80 h )

Zdobyte kompetencje:

 • Przygotowałem się merytoryczne do pełnienia roli skutecznego trenera/szkoleniowca

 • Nauczyłem się efektywnie zarządzać procesem grupowym i edukacyjnym

 • Opanowałem wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego przekazywania wiedzy, nauki umiejętności, zachowań i postaw

 • Nauczyłem się metod badania potrzeb szkoleniowych, identyfikacji luk kompetencyjnych oraz sporządzania ewaluacji szkoleń

   

Co mnie pozytywnie wyróżnia na tle innych?

Ukończyłem Akademię Coachingu Kryzysowego zdobywając Certyfikat Akredytowanego Coacha Kryzysowego. Ta unikalna specjalizacja coachingowa, którą posiada niewielu coachów w Polsce dała mi dużo wartościowej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu klasycznego, coachingu kryzysowego, interwencji kryzysowej i podstaw psychologii. Dzięki temu zdobyłem niezbędne kwalifikacje do profesjonalnej pomocy osobom cierpiącym na kryzys.

Dlaczego to jest mój istotny atut?

Najnowsze badania nad rynkiem coachingowym w Polsce pokazują ewidentnie, że prawie 70 procent klientów trafiających do coacha, jest w mniejszym lub większym stanie kryzysowym.

Niestety większość coachów jest tego nieświadoma i nie potrafi tego zdiagnozować, bo nie ma wiedzy na temat pracy z ludźmi w kryzysie.

Ta niewiedza i ignorancja coachów niestety bardzo często prowadzi do tego, że nie są oni w stanie pomóc takiemu klientowi, ponieważ brak im wiedzy i kompetencji.

Dlatego też prowadzony przez nich coaching nie jest skuteczny. Nie są oni w stanie pomóc takiemu klientowi, a bardzo często potrafią mu zaszkodzić i pogłębić stan kryzysowy. 

Niestety skutkiem tego bywa zagrożenie zdrowia i życia. Podejmując się współpracy ze mną nie musisz się tym przejmować. Potrafię pracować z kryzysami lekkimi i średnimi o różnym podłożu. Jeśli zidentyfikuję u Ciebie głęboki kryzys przekieruję Cię do odpowiedniego sprawdzonego specjalisty, który rozwiąże problem i wówczas możesz zgłosić się do mnie na coaching.

Przeszedłem również kompleksowy kurs z zakresu radzenia sobie ze stresem i dzięki temu posiadam profesjonalne kompetencje do efektywnej pracy z klientami walczącymi ze chronicznym stresem.

Posiadam największe doświadczenie w pracy z osobami, które straciły pracę, doświadczyły mobbingu, wypalenia zawodowego, chronicznego przeciążenia pracą lub z innych powodów musiały dokonać głębokich zmian w swojej ścieżce zawodowej.

Na szczęście nie wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej, a nawet w kryzysowej sytuacji, wymagają używania narzędzi coachingu kryzysowego. W wielu przypadkach można takim osobom pomóc metodami klasycznego coachingu, doradztwa zawodowego. To zależy m.in. od problemu i stanu psychofizycznego, w jakim dana osoba się znajduje.

Stosuję najlepsze narzędzia doradczo-coachingowe, opracowane przez czołowych menadżerów, trenerów zarządzania i liderów HR. Dzięki takiemu podejściu mój proces jest unikalny, konkurencyjny, a przede wszystkim skuteczny, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów.

Aby jak najlepiej wspierać moich klientów w rozwiązywaniu problemów zawodowych stale rozwijam moje kompetencje merytoryczne takich tematach jak:

 1. Znajomość przepisów prawnych normujących zasady przeprowadzania doradztwa.

 2. Znajomość podstawowych teorii z zakresu realizowanych zadań, takich jak psychologiczne teorie rozwoju i zawodowego funkcjonowania ludzi.

 3. Znajomość podstaw zawodoznawstwa, a w szczególności rynku pracy, wolnych miejsc pracy, charakterystyki osób kierowanych do pracy.

 4. Znajomość zasad doboru ludzi do pracy i pracy do ludzi.

 5. Znajomość oceny kwalifikacji, predyspozycji i innych cech klienta, umiejętność prowadzenia rozmowy i obserwacji.

 6. Umiejętność negocjacji.

 7. Umiejętność pomagania ludziom przez dłuższy czas tj: monitorowania klienta w kierowaniu własną karierą zawodową; uczenia strategii postępowania w celu efektywnego rozwoju kariery zawodowej oraz korygowania niewłaściwych postaw.

Aby zapewnić profesjonalny poziom moich usług dbam szczególnie o etykę pracy z klientem, dzięki przestrzeganiu poniższych zasad:

 1. Zasada przestrzegania godności ludzkiej.

 2. Zasada odpowiedzialności.

 3. Zasada kompetencji.

 4. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej.

 5. Zasada zaufania.

 6. Zasada dotycząca zabezpieczenia dobra klienta.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha i standardami organizacji coachingowych – ICF (International Coach Federation), ICC (International Coach Community).

DYPLOMY I CERTYFIKATY

Więcej informacji znajdziesz Tutaj

MENTORZY

Brian Tracy, Anthony Robbins, Nick Vujicic, Milton Ericson, Joe Vitale, Robert Dilts, Richard Bandler, Dale Carnegie, John Whitmore, Tad James.

O MNIE PRYWATNIE

Prywatnie muzyk-meloman, od lat realizujący swą pasję jako kompozytor, tekściarz, aranżer, wykonawca, event menadżer, pasjonat sztuki, psychologii, rozwoju osobistego, miłośnik podróży, turystyki górskiej i rowerowej. Na co dzień pełen pozytywnej energii, optymista, ekstrawertyk, artystyczna dusza towarzystwa, wulkan dobrego humoru i entuzjazmu.

Poczytaj opinie

OPINIE KLIENTÓW NA DOBRYCOACH.PL