Bez względu na to, w jaki sposób aktualnie realizujesz misję zawodową zależy Ci na tym aby być liderem i odnosić sukcesy w swojej specjalizacji.

Jeśli chcesz odnosić sukcesy w pracy, czy biznesie musisz poznać i stosować reguły gry, aby w niej wygrywać. W tym celu konieczne rozwijaj aktualne i zdobywaj nowe kompetencje zawodowe i biznesowe.

PRACOWNIK - Rozwój Kompetencji Zawodowych

Pracownik musi przede wszystkim:

 • umieć wyznaczać i skutecznie realizować swoje cele zawodowe;

 • znać i stosować sprawdzone zasady sukcesu zawodowego;

 • pracować dla właściwego szefa i dobrze z nim żyć;

 • umieć właściwie określać priorytety;

 • wykazywać się odpowiednią postawą i nastawieniem do pracy;

 • budować wartościowe i mocne relacje zawodowe;

 • zbudować sobie solidną markę i pozycję eksperta;

 • umieć sprzedawać swoje zasługi, pomysły oraz tworzyć sojusze;

 • umieć efektywnie negocjować awans i podwyżkę;

 • dbać o stały rozwój zawodowy

 

Dlatego stworzyłem dla Ciebie Program – Szczęśliwy Pracownik

Będziemy tu pracować nad takimi zagadnieniami, jak:

 1. Złote zasady sukcesu w pracy

 2. Efektywność osobista

 3. Coaching kompetencji

 4. Przygotowanie do awansu i negocjacji płacowych.

 5. Plan rozwoju zawodowego

PRZEDSIĘBIORCA - Rozwój Kompetencji Biznesowych

Jeśli pracujesz na własny rachunek, jako wolny strzelec na własnej działalności lub właściciel małego lub średniego biznesu, zatrudniając ludzi, to poznaj poniższe kryteria.

Wolni strzelcy i twórcy biznesu muszą przede wszystkim:

 • regularnie monitorować biznes;

 • robić analizę mocnych i słabych stron biznesu, szans i zagrożeń i opracować plany awaryjne i środki zaradcze;

 • stale ulepszać produkty i usługi;

 • poprawiać jakość obsługi klienta;

 • minimalizować koszty i powiększać przychody;

 • optymalizować procesy;

 • inwestować i rozwijać biznes;

 • rozwijać swoje kompetencje biznesowe

 • skutecznie zarządzać ludźmi;

 • zjednywać sobie klientów;

 • znajdować odpowiednich partnerów biznesowych;

 • skutecznie sprzedawać

 • dbać o dobrą opinię.

Dlatego stworzyłem dla Ciebie Program – Skuteczny Przedsiębiorca

Tu będziemy pracować nad takimi tematami:

 1. Wsparcie w rozwoju biznesu.

 2. Wdrożenie i Audyt systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

 3. Coaching przywództwa

 4. Rozwój kompetencji biznesowych.

Podsumowanie

Jeśli zainteresował Cię, któryś z wariantów i chcesz porozmawiać ze mną o swojej sytuacji, wyzwaniach i celach to skorzystaj z darmowej konsultacji, zapisując się poniżej.

Tomasz Kołdrowski – Life/Career/Business Coach

KONSULTACJA