KOREKTA LISTU MOTYWACYJNEGO

Badania rynku HR i ankiety przeprowadzone wśród osób pracujących oraz szukających pracy jednoznacznie pokazują, że wielu kandydatów nie wie, co tak naprawdę pisać w liście motywacyjnym. Inni nawet odmawiają ich wysyłania. Da się również zauważyć pewien powtarzalny paradoks. Mianowicie kandydaci nie wiedząc, co pisać w listach motywacyjnych, stosują tzw. gotowce, przez co zniechęcają rekrutujących do czytania ich.

Rekruterzy często nie mają zbytniej motywacji do czytania listów motywacyjnych, ponieważ z góry zakładają, że niczego ciekawego się z nich i tak nie dowiedzą.

W tej sytuacji niektóre osoby szukające pracy rezygnują z pisania listów. Nie jest to dobry pomysł, bo rezygnując z napisania go, jako kandydat rezygnujesz z dodatkowego narzędzia perswazyjnego.

Co odróżnia LM od CV?

W CV zamieszczasz informacje, dotyczące Twojego przygotowania do wykonywania danego zawodu/pracy. Pozwala ono zweryfikować Twe przygotowanie zawodowe, techniczne i zgodność z profilem idealnego kandydata na dane stanowisko. W pewnym sensie CV to specyfikacja techniczna usługi, jaką świadczysz.

Czym jest list motywacyjny i czemu służy?

– pokazuje Cię jako człowieka, indywiduum, przedstawia informacje bardziej osobiste, dotyczące celów, dążeń, motywacji oraz buduje Twój całościowy obraz;

– jest ulotką reklamową Twojej osoby, decydującą o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną;

– to Twoje 5 minut na to, by przekonać do siebie pracodawcę;

– pokazuje Twe osobiste aspiracje, motywacje i jest szansą na zaprezentowanie tych informacji, które pokażą, że jesteś idealnym kandydatem na określone stanowisko;

– daje Ci możliwość uargumentowania dlaczego właśnie pracą w danej firmie i na danym stanowisku się zainteresowałeś i dlaczego powinni Ciebie wybrać;

– jest okazją by uzupełnić swój profil zawodowy o informacje, których nie zawarło się w CV.

Na czym polega usługa Korekty Listu Motywacyjnego?

  1. Analizuję ogłoszenie, na które aplikujesz pod katem wymaganych kompetencji.
  2. Analizuję Twe CV.
  3. Analizuję Twój dokument pod kątem stylistyki, wyglądu, struktury i merytoryki;
  4. Dostarczasz mi wszystkie niezbędne informacje potrzebne do skonstruowania skutecznego LISTU.

Będę potrzebował  od Ciebie następujące informacje tj:

  • twój cel zawodowy;
  • opis interesujących Cię branży, specjalizacji i stanowisk;
  • treści ogłoszeń, na jakie aktualnie chcesz aplikować, abym mógł dokonać ich analizy, tak by skonstruować adekwatne CV;
  • opis twoich sukcesów zawodowych i dotychczasowej ścieżki kariery;
  • twoje mocne strony, atuty, predyspozycję, wiedzę, doświadczenie i umiejętności korespondujące z Twym celem zawodowym i wymaganiami stawianymi w ogłoszeniach;
  • wartości, pasje i zainteresowania.

Co zyskasz dzięki KOREKCIE LISTU MOTYWACYJNEGO?

– poprawię błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne

– zadbam o jego właściwą formę

– będzie on sformatowany strategicznie

– użyję w nim chwytliwych zwrotów

– użyję w nim fachowego słownictwa

– zaznaczę w nim rys Twej osobowości

– subtelnie użyję języka perswazji, jaki na co dzień jest stosowany w reklamie i marketingu

– Twój nowy List motywacyjny, będzie pełnił funkcję profesjonalnej oferty marketingowej, promującej Ciebie, a przyszły pracodawca przeglądając Twe dokumenty aplikacyjne będzie odnosił nieodparte wrażenie, że jesteś najlepszym możliwym wyborem.

Korekta

Korekta dokumentu ( listu motywacyjnego) polega na naniesieniu na Twój dokument aplikacyjny odpowiednich korekt, które spowodują, że będzie on skuteczniejszy podczas udziału w  rekrutacji. Często może zostać dodana nowa forma graficzna, profil zawodowy, zmianie może ulec układ dokumentu a jego treść przedstawiona w taki sposób, by dokument lepiej działał na Twoją korzyść. Usługa dotyczy dokumentów w języku polskim. Czas oczekiwania na zrealizowanie usługi to ok. 2-3 dni robocze od momentu zaksięgowania należności na koncie.

Ile to kosztuje?

Korekta LM – 50 zł

Korekta LM+CV= 100 zł

Powyższe usługi świadczę drogą elektroniczną. Nie ma konieczności osobistego spotkania ze mną. Dokumenty będą przesłane dwóch formatach: pdf i txt/doc do edycji.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych usług, to prześlij  mailem swe obecne dokumenty na adres: coachingdlaciebie@wp.pl w tytule maila wpisując ,,Korekta LM” lub ,, Korekta LM CV”.

W mailu zwrotnym prześlę Tobie dane konta, na które należy uiścić opłatę.