Coaching Kryzysowy

Znalezione obrazy dla zapytania crisis emotional

COACHING KRYZYSOWY

Czym jest Coaching Kryzysowy?

Jest to indywidualna forma pomocy, której celem jest wsparcie klienta w odzyskaniu równowagi, harmonii, wewnętrznego spokoju, energii oraz mocy, utraconych w wyniku problemów, trudności i kryzysów emocjonalnych jakich doświadcza. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest stopniowe wracanie do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu. Dodatkowym pozytywnym rezultatem tego rodzaju interwencji jest wzrost pokryzysowy czyli wykorzystanie kryzysu do rozwoju i wzmocnienia wewnętrznej siły klienta.

Coaching kryzysowy jest procesem dwu fazowym:

Faza Pierwsza –  Elementy Interwencji Kryzysowej 

Odzyskiwanie zasobów mentalnych i sił niezbędnych do osiągania celów.

Pomoc koncentruje się zatem na powrocie do równowagi, odzyskaniu energii i mocy.

Faza Druga – Coaching

Wspieranie i towarzyszenie w określaniu nowej wizji, celu dla siebie, znalezieniu optymalnych rozwiązań, rozwoju siebie i pozytywnego wykorzystywania własnych doświadczeń. Uruchamia ona nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, skupia się na czerpaniu siły z kryzysu. Ten etap pozwala w dużym stopniu poznać swoje słabe i mocne strony, popracować nad zwiększeniem konkretnych zasobów oraz wzmocnić się, aby w przyszłości łatwiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Etapy pracy w Coachingu Kryzysowym

Etap I – Pomagam powrócić do wewnętrznej równowagi, harmonii, spokoju ;

Etap II – Pomagam w odzyskaniu mocy, energii i siły;

Etap III – Wspieram w odzyskaniu dostępu do zasobów i poradzeniu sobie z destrukcyjnymi emocjami;

Etap IV – Z moją pomocą dokonujesz reinterpretacji zdarzenia/sytuacji, nadajesz jej nowego znaczenia i uczysz się zrozumienie jej w nowy sposób;

Etap V – Uczę Ciebie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością;

Etap VI – Wyznaczamy nowe cele i rozwojową wizję;

Etap VII – Wypracowujesz strategię osiągania celu w sposób optymalny

Jak wygląda profesjonalne radzenie sobie z kryzysem?

Psychologia wyróżnia trzy podejścia do kryzysu i każde z nich ma swe sposoby na skuteczne wyjście z niego.

Podejście poznawcze

Kryzys jest wynikiem, nie danej sytuacji samej w sobie, a wyłącznie interpretacji i oceny, jaką nadaje osoba danemu zdarzeniu, jakiego doświadcza. Ten niewłaściwy sposób interpretacji może rodzić stan kryzysowy. Źródłem kryzysu jest w tym podejściu pozbawiona realizmu ocena wydarzeń krytycznych.

Wyjście z kryzysu – jest możliwe dzięki reinterpretacji wydarzenia oraz nadaniu mu nowego znaczenia w życiu klienta.

Podejście behawioralne

Kryzys jest wynikiem stosowania nieadekwatnych reakcji, zachowań i destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które zostały wypracowane w trakcie życia klienta. Wynikiem stosowania takich strategii są przeciągające się stany transkryzysowe.

Wyjście z kryzysu – rozwiązanie kryzysu może nastąpić wówczas, gdy nieadaptacyjne strategie zostaną zastąpione nowymi zachowaniami przystosowawczymi. Klient ma za zadanie wdrożyć nowe strategie i eksperymentować.

Podejście interpersonalne

Podatność na doświadczanie kryzysu jest wynikiem niskiego poczucia własnej wartości. To sprawia, że takie osoby stają się bardziej podatne na stres i trudniej jest im rozwiązać sytuację kryzysową.

Wyjście z kryzysu – należy podnieść samoocenę osoby, wzmocnić jej poczucie własnej wartości, poczucie kontroli i sprawczości nad sobą i swoim własnym życiem oraz dawać jej pozytywne wzmocnienia (zauważać nawet najmniejsze pozytywy i informować ja o tym).

Jak wygląda moja pomoc w sytuacji kryzysowej?

Tak więc moje wsparcie jako Coacha Kryzysowego polega na pomocy w:

 1. Reinterpretacji sytuacji (poziom poznawczy).

 2. Zmianie zachowań i zastosowaniu nowych strategii (poziom behawioralny).

 3. Podwyższeniu poczucia własnej wartości, samooceny (poziom interpersonalny).

Co jest finalnym efektem coachingu kryzysowego?

 • W bezpiecznym środowisku i przy moim wsparciu nauczysz się skutecznych strategii zaradczych, które pomogą Ci pokonać sytuację kryzysową.

 • Odzyskasz dobre samopoczucie, wolność emocjonalną, dostęp do swoich zasobów oraz kontrolę nad sytuacją.

 • Wzrośnie twoja samoświadomość.

 • Wyznaczysz sobie konkretne cele i opracujesz konkretne kroki do ich realizacji.

 • Pokonasz kryzys i staniesz ponownie na nogi, jako ktoś silniejszy, mądrzejszy i bogatszy o nowe cenne doświadczenia.

Kim są moi klienci i w czym im pomagam?

Jako coach kryzysowy mam kompetencje i uprawnienia do pracy z osobami w kryzysie lekkim i średnim. W przypadku zdiagnozowania u Ciebie kryzysu silnego przekierowuję Cię do adekawatnych zaufanych ekspertów. Kryzysami silnymi zajmują się interwenci kryzysowi, psychoterapeuci, psychotraumatolodzy i psychiatrzy.

W pracy z moimi klientami spotykam się najczęściej z takimi problemami:

 • Kryzys rozwojowy przłomu połowy życia (kryzys wieku średniego)

 • Kryzys egzystencjalny (utrata głębszego sensu życia)

 • Chęć dokonania konkretnej życiowej transformacji

 • Kryzys, którego podłożem jest chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory lub różnorodne sytuacje kryzysowe, które nakładają się na siebie)

 • Kryzys w relacjach międzyludzkich (konflikty i rozstania)

 • Kryzys kariery

 • Kryzys, którego podłożem są finanse.

Jeśli zauważasz u siebie, któreś z powyższych, niepokojących objawów i podejrzewasz, że możesz być w kryzysie koniecznie umów się ze mną na pierwszą diagnostyczną sesję kryzysową?

Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa

Korzyści dla Ciebie:

 • Opowiesz mi o swojej trudności, kryzysie w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu doznasz ulgi emocjonalnej;

 • Będziesz wysłuchany, zrozumiany i otoczony opieką. Poczujesz, że możesz mi zaufać;

 • Zyskasz nadzieję na to, że będziesz w stanie poprawić swoją sytuację;

 • Wstępnie określisz swój cel, czyli zdefiniujesz, co pozytywnego chcesz w zamian problemowej sytuacji;

 • Dostaniesz ode mnie konkretną wiedzę, na temat tego, co i dlaczego się aktualnie z tobą dzieje oraz co z tym ewentualnie możesz dalej zrobić (psychoedukacja).

Co mi da nasza Diagnostyczna Pierwsza Sesja Kryzysowa:

 • Zobaczę problem z twojej perspektywy (subiektywna ocena sytuacji kryzysowej oczami klienta);

 • Zdefiniuję problem z punktu widzenia coacha kryzysowego (obiektywne zdefiniowanie kryzysu);

 • Będę mieć szansę ocenić natężenie kryzysu na różnych poziomach oraz określić twoją stabilność emocjonalną i zdolność do działania;

 • Będę mieć możliwość dania Ci poczucia, że jesteś przeze mnie zrozumiany oraz wytłumaczenia Ci, co się z tobą dzieje i dlaczego (psychoedukacja);

 • Podejmę decyzję odnośnie mojej woli pracy z tobą. Jeśli stwierdzę, że potrzebujesz na chwilę obecną innego wsparcia, to będę mógł polecić Ci innego specjalistę i z nim umówić. Jeśli jednak zdecyduję się na pracę z tobą, to przedstawię Ci wizję naszej współpracy i dalszych kroków.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

 

 1. Tomasz Kołdrowski – Kryzysowy Master Life&Career Coach, Mentor Finansowy

Znalezione obrazy dla zapytania HAPPY PEOPLE