KRYZYSOWY I ROZWOJOWY

MENTORING FINANSOWY

Czym jest kryzysowy i rozwojowy mentoring finansowy?

Jest to metoda pracy z osobami, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, którego przyczyną są finanse i relacje z nimi. 

Najczęstsze źródła kryzysów o podłożu finansowym

 1. Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb.

 2. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

 3. Lęk, którego źródłem jest zadłużenie lub lęk przed bankructwem.

 4. Lęk przed stratą pieniędzy lub lęk przed utratą potencjalnych korzyści finansowych.

 5. Obawa przed utratą statusu/pozycji społecznej i akceptacji ze strony innych/wstyd dotyczący ,,biedy”; martwienie się tym co inni powiedzą.

 6. Huśtawka finansowa.

 7. Konflikty i kryzys w relacji z bliskimi spowodowany sprawami finansowymi.

Kim są moi klienci?

Moi klienci to osoby w kryzysie emocjonalnym, którego źródłem są pieniądze, to osoby zarabiające powyżej średniej krajowej z problemami typu:

 • brak stabilności finansowej (tzw. huśtawka finansowa)

 • błędy decyzyjne w zarządzaniu pieniędzmi

 • brak skuteczności w osiąganiu ambitnych celów finansowych

 • konflikty w rodzinie o podłożu finansowym

Typowe problemy moich klientów:

Kategoria – Więcej zarabiać

 • brak znajomości sposobów na skokowo wyższy poziom zarobków;

 • brak podstawowej wiedzy w zakresie psychologii finansowej;

 • brak podstawowej wiedzy w zakresie planowania i zarządzania finansami.

Kategoria – Mniej wydawać

 • błędy poznawcze;

 • brak nawyku oszczędzania;

 • korzystanie z nie swoich pieniędzy (kredyty konsumpcyjne, pożyczki);

 • niski poziom umiejętności czekania na odroczoną gratyfikację.

ROLA KRYZYSOWEGO MENTORA FINANSOWEGO

 1. Finansowy mentoring kryzysowy – jest to wsparcie w kryzysie, którego źródłem są pieniądze.

 2. Finansowy trening mentalny – wsparcie w wyznaczeniu, planowaniu i osiąganiu celów finansowych.

Zadania kryzysowego mentora finansowego:

 1. Diagnoza

 2. Przywrócenie poczucia panowania nad sytuacją i poczucia bezpieczeństwa.

 3. Psychoedukacja oraz edukacja finansowa

 4. Przywrócenie klientowi dostępu do zasobów wewnętrznych.

 5. Wspólne generowanie nowych koniecznych zasobów.

 6. Wspólne określenie celu, koniecznych działań oraz opracowanie planu działania.

 7. Wsparcie w trakcie realizacji strategii i osiągania celów finansowych.

Etapy pracy w mentoringu finansowym

Etap 1. Wysłuchanie – identyfikacja problemu/celu.

Etap 2. Identyfikacja i opisanie zasobów (ograniczających i wspierających).

Etap 3. Identyfikacja i neutralizacja istniejących konfliktów (jeśli jest potrzebna).

Etap 4. Praca z celami finansowymi oraz wsparcie w kryzysie.

ŹRÓDŁA WIEDZY NA JAKIEJ BAZUJĘ PRACUJĄC Z TOBĄ JAKO MENTOR FINANSOWY

Wiedza dotycząca finansów

 1. Ekonomia behawioralna – wyjaśnia ona zachowania ekonomiczne ludzi, w szczególności odstępstwa od założeń teoretycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą psychologii człowieka.

  W szczególności obszar Finanse behawioralne – wyjaśnia zachowania człowieka na rynkach finansowych i kapitałowych.

 2. Psychologia ekonomiczna – wyjaśnia wpływ różnych ekonomicznych zjawisk na umysł człowieka i vice versa.

  Psychologia finansowa – wyjaśnia wpływ pieniądza na procesy dziejące się w umyśle.

Wiedza dotycząca pracy z umysłem i celami

 1. Elementy interwencji kryzysowej.

 2. Podstawy Coachingu i Mentoringu Finansowego.

 3. Pozytywna Psychologia Życia (wprowadzanie zmian i osiąganie celów).

8 poziomów wpływających na sytuację finansową

 1. efekty działań

 2. działania/brak działań

 3. decyzje

 4. umiejętności/wiedza/środowisko

 5. nawyki/reakcje

 6. przekonania/wartości/ważności

 7. cechy osobowości i temperamentu

 8. neurobiologia (mózg)

W mentoringu finansowym pracujemy na każdym z tych poziomów. Wszystko wychodzi od neurobiologii i poprzez kolejne poziomy wpływa finalnie na efekty działań.

Czym jest kryzys?

Kryzys jest wynikiem trudności w osiąganiu celów życiowych, pokonywaniu przeszkód, które wydają się ludziom nie do pokonania na drodze zwyczajowych wyborów i zachowań.

Wyróżniamy trzy podejścia do kryzysu i każde z nich ma swe sposoby na skuteczne wyjście z niego.

Podejście poznawcze

Kryzys jest wynikiem, nie danej sytuacji samej w sobie, a wyłącznie interpretacji i oceny, jaką nadaje osoba danemu zdarzeniu, jakiego doświadcza. Ten niewłaściwy sposób interpretacji może rodzic stan kryzysowy. Źródłem kryzysu jest w tym podejściu pozbawiona realizmu ocena wydarzeń krytycznych.

Wyjście z kryzysu – jest możliwe dzięki reinterpretacji wydarzenia oraz nadaniu mu nowego znaczenia w życiu klienta.

Podejście behawioralne

Kryzys jest wynikiem stosowania nieadekwatnych reakcji, zachowań i destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które zostały wypracowane w trakcie życia klienta. Wynikiem stosowania takich strategii są przeciągające się stany transkryzysowe.

Wyjście z kryzysu – rozwiązanie kryzysu może nastąpić wówczas, gdy nieadaptacyjne strategie zostaną zastąpione nowymi zachowaniami przystosowawczymi. Klient ma za zadanie wdrożyć nowe strategie i eksperymentować.

Podejście interpersonalne

Podatność na doświadczanie kryzysu jest wynikiem niskiego poczucia własnej wartości. To sprawia, że takie osoby stają się bardziej podatne na stres i trudniej jest im rozwiązać sytuację kryzysową.

Wyjście z kryzysu – należy podnieść samoocenę osoby, wzmocnić jej poczucie własnej wartości, poczucie kontroli i sprawczości nad sobą i swoim własnym życiem oraz dawać jej pozytywne wzmocnienia (zauważać nawet najmniejsze pozytywy i informować ja o tym).

Tak więc moje wsparcie jako Mentora Finansowego polega na pomocy w:

 1. Reinterpretacji sytuacji (poziom poznawczy).

 2. Zmianie zachowań i zastosowaniu nowych strategii (poziom behawioralny).

 3. Podwyższeniu poczucia własnej wartości, samooceny (poziom interpersonalny).

Jeśli utożsamiasz się z opisanymi przeze mnie trudnościami i potrzebujesz fachowego wsparcia w obszarze kryzysu związanego z finansami to zapraszam na pierwszą konsultację diagnostyczną.

Poznamy się i przeanalizuję Twoją aktualna sytuację. Jeśli stwierdzę, że jestem w stanie Ci pomóc to przedstawię Ci dopasowany plan mentoringu i omówimy warunki współpracy.

Zapisz się przez formularz kontaktowy lub napisz do mnie na maila : kontakt@tomaszkoldrowski.pl 

W tytule wpisz Mentoring Finansowy i opisz w treści krótko zarys swej sytuacji i potrzeb.

Dlaczego będę dla Ciebie dobrym mentorem?

Moje kompetencje:

Mam za soba kilka lat doświadczenia jako life/career coach, doradca zawodowy i konsultant zarządzania. Pracuję również z kryzysami lekkimi i średnimi, o różnym podłożu, w tym finansowym.

Ukończyłem Akademię Coachingu Kryzysowego oraz Kurs Mentora Finansowego. Mam wiedzę z obszarów neurolingwistycznego programowania, podstaw psychologii, podstaw interwencji kryzysowej, coachingu klasycznego, mentoringu, psychologii finansowej i ekonomii behawioralnej. Mam wiedzę, doświadczenie i umiejętności do pracy na poziomie misji, tożsamości, wartości, przekonań, umiejętności, zachowań, środowiska. Wiem jak skutecznie zmieniać postawę, myślenie, nawyki i strategie. Pomagam odkrywać schematy, potrzeby, rozwiązywać problemy i osiągać cele.

Zapraszam do współpracy

Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Mentor Finansowy