You are currently viewing Jak rozpoznać swój zawodowy potencjał

Jak rozpoznać swój zawodowy potencjał

Czy wiesz jaki masz w sobie potencjał?

Wiedza na temat potencjału człowieka podczas mojej pracy coachingowej jest dla mnie wspaniałym narzędziem. Dzięki świadomości wielu aspektów ludzkiego potencjału, jako Coach mogę konstruktywnie towarzyszyć Tobie w świadomym identyfikowaniu posiadanych zasobów.  Na podstawie odkrytych w ten sposób zasobów tworzone przez Ciebie strategie osiągnięcia rezultatów są wyjątkowo skuteczne.
Czym jako człowiek dysponujesz?
1. Zmysłami: słuchem, smakiem, zapachem, dotykiem i wzrokiem. Umożliwiają one postrzeganie, czyli odbieranie z otoczenia bodźców wzrokowych, słuchowych i czuciowych.
2. Umysłem podświadomym i świadomym – umożliwiają one gromadzenie i przetwarzanie informacji odbieranych przez zmysły. Wiedz, że człowiek jest w stanie świadomie odbierać tylko część informacji, których dostarczają mu zmysły. Reszta jednak zostaje dokładnie zarejestrowana przez podświadomość.
Badania pokazują, że umysł podświadomy posiada kilkaset tysięcy razy większe możliwości przetwarzania i gromadzenia informacji niż umysł świadomy. Wg naukowców tylko 5% dobowej aktywności poznawczej człowieka ma swe źródło w umyśle świadomym, 95-99% zachowań jest inicjowanych przez podświadomość.
Od chwili urodzenia w ludzkiej podświadomości gromadzone są wszystkie wrażenia docierające przez zmysły oraz doświadczenia.  To właśnie dzięki ich porządkowaniu i przetwarzaniu niemal automatycznie kształtuje się indywidualny model życia, system ocen i wartości.
Przekonania i wartości oraz nieodłącznie związane z nimi intuicja i odczuwanie emocji oraz uczucia to kolejny potężny zasób ludzki.
W świadomym umyśle zachodzą procesy spostrzegania, myślenia, zapamiętywania, uczenia się i kierowania uwagi.  W ich rezultacie docieramy do kolejnych zasobów tj: wiedzy, umiejętności, kompetencji, doświadczenia.
3. Osobowość i postawa – to potężne zasoby wewnętrzne warunkujące w dużym stopniu sukces życiowy. Motywacja, kierowanie sobą oraz innymi, to jak radzimy sobie z trudnościami, gotowość do podejmowania ryzyka, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna, IQ, dobre zarządzanie czasem, samodyscyplina, determinacja, wytrwałość, wysokie poczucie wartości i pewność siebie to jedne z głównych istotnych składników sukcesu zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Jednym z ważnych rezultatów coachingu, zauważanym i docenianym przez moich klientów jest wypracowanie przez nich postawy pro-aktywnej, odpowiedzialnej i zdeterminowanej do osiągania wyznaczonych celów.
4. Zasoby zewnętrzne – otoczenie, kontekst, w którym funkcjonujesz, dostarczają Ci wszelkich zasobów materialnych, tj; pieniędzy oraz innych środków finansowych, urządzeń, infrastruktury, technologii etc…
5. Relacje – zarówno prywatne i biznesowe. Są one nieocenionym źródłem Twych zasobów.
Dzięki potencjałowi świadomego umysłu dysponujesz również:

  • zdolnością wyobrażania, tworzenia, kreatywnością;
  • zdolnością opracowania strategii długofalowej i długoterminowej, wpływania na przyszłość;
  • zdolnością przewidywania, dzięki spojrzeniu z perspektywy ,, co by było gdyby…”
    Jak Twoja świadomość potencjału ma się do skuteczności procesu coachingowego?
    Jeśli jako klient poczujesz się sfrustrowany poziomem trudności danej sytuacji. , to możesz zbyt szybko dojść do błędnego przekonania o braku wystarczających umiejętności, kompetencji czy innych ważnych zasobów, aby sobie poradzić z wyzwaniem przed jakim będziesz stać. To może automatycznie wówczas wywołać u Ciebie brak wiary w siebie, oraz brak zaufania do swych umiejętności.
  • Jako coach szczerze wierzę w Ciebie, jestem przekonany, że potrafisz i jestem zawsze przekonany o Twoim potencjale i możliwościach. U podstaw mego działania leży wiodące przekonanie, że dysponujesz wszystkimi zasobami, jakich potrzebujesz by osiągnąć swój cel.

Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie wartościowy i pomocny. Jestem ciekaw Twoich wniosków.
Jeśli spodobał Ci się mój artykuł, to będę Ci wdzięczny, jak go udostępnisz i zostawisz komentarz.

Pozdrawiam Cię życząc sukcesów
Tomasz Kołdrowski – Life&Career Coach, Konsultant Kariery

Kołdrowski

Tomasz Kołdrowski - Life&Career Coach, Konsultant Kariery, Trener Rozwoju Osobistego. Wspieram ludzi w obszarze zarządzania życiem i karierą zawodową. Pracuję z ludźmi niezadowolonymi ze swego życia zawodowego, którzy czują, że nadszedł już czas na konkretne zmiany. Wspieram ich w pokonaniu trudności i osiąganiu celów zawodowych. Pomagam im zbudować udaną karierę na solidnych fundamentach. Dzięki mnie mają satysfakcjonującą pracę, ,w której w pełni wykorzystują swój potencjał i realizują misję zawodową.

Dodaj komentarz

10 + pięć =