KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

EDUKACJA

Kryzysowy i Rozwojowy Mentoring Finansowy

Zakres tematyczny: Podstawy psychologii, Podstawy Interwencji Kryzysowej, Praca z nawykami i przekonaniami, Psychologia finansowa, Ekonomia Behawioralna

Program kursu zrealizowany przez: Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu

Certyfikowany przez: Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Numer certyfikatu: KCMF I/03/IPTK/2021

Uzyskane uprawnienia: Pomaganie w kryzysach życiowych, mających swe źródło w problemach z finansami. Mentoring finansowy – wsparcie w realizacji celów finansowych.

Uzyskany tytuł: Kryzysowy Coach i Mentor Finansowy

 

Meta Leader – Leadership Coaching

Organizator: Instytut Coachingu i Mentoringu – Przemysław Walter Group

Zakres tematyczny:

Zaawansowane modele, umiejętności i narzędzia wybitnego przywództwa w oparciu o najlepsze światowe praktyki wiodących firm. Przygotowanie do pracy w zakresie konsultingu i coachingu przywództwa.

Czas trwania: 80 godzin (teoria i praktyka)

Uzyskany tytuł: Licensed Meta Leader

Data uzyskania certyfikatu: 09.07.2020

 

Akademia Coachingu Kryzysowego

Czas trwania: 6-miesięcy – 300 h ( teoria i praktyka )

Zakres tematyczny:

Coaching Klasyczny, Podstawy Psychologii, Podstawy Interwencji Kryzysowej, Psychologia Kryzysu, Cykl kursów dotyczących radzenia sobie ze stresem.

Uzyskany tytuł:

Certyfikowany Coach Kryzysowy

Nr certyfikatu: 4/10/CK/2017

Organizator:

Piotr Łabuz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego

Elżbieta Kluska-Łabuz – Prezes Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego

www.coachingkryzysowy.pl

NewInsight – Elżbieta KluskaŁabuz; Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego

Cykl Szkoleń z serii Master Life&Career Coach obejmujący:

– 6 szkoleń w tym 2 szkolenia na poziomie Advanced;

– 18 dni szkoleniowych;

– 180 godzin warsztatu doradczo-coachingowego;

– Ponad 120 godzin, w trakcie których pracowałem w roli coacha i zdobywałem praktyczne doświadczenie wykorzystując najbardziej skuteczne modele, narzędzia i techniki life coachingu i coachingu kariery;

– 200 zaawansowanych narzędzi doradczo-coachingowych tworzących unikalny warsztat do pracy z najtrudniejszymi nawet celami, umożliwiające istotne, szybkie i trwałe zmiany w życiu osobistym i zawodowym, możliwe do zastosowania wszędzie, w każdej sytuacji;

– 8 Certyfikatów w tym uzyskanie najwyższego stopnia potwierdzającego kompetencje w zawodzie coacha – Certyfikatu Master Life & Career Coach.

Licensed International Master Life&Career Coach – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed Practitioner of Life &Career Coaching – (40 h teoria i praktyka) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Advanced Practitioner Practitioner of Life&Career Coaching – (48) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Self-Awareness Coach – course Self-Awareness Coaching Certification Training – (8h) certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Coach and Counsellor of The 4-W Strategy – course The 4-W Strategy Practitioner Certification Training (16h) – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Master Coach and Counsellor of The 4-W Strategy – course The 4-W Strategy Master Coach&Counsellor Certification Training (32h) – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Master Coach and Counsellor of The 7-W Strategy – certyfikat wydany dnia 10.02.2015; ważność – bezterminowo – Institute of Coaching and Mentoring & Przemysław Walter Group

Licensed International Coach and Consultant Meta Recruitment and Selection of Employees – course Meta Recruitment and Selection of Employees

Warsztat Samoświadomości i Misji Zawodowej – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Warsztat – Niepowstrzymana kariera – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Business Expert Empire – szkolenie dające kompetencje i uprawnienia Business Coacha i Konsultanta – Instytut Coachingu i Mentoringu; Przemysław Walter Group

Doradca zawodowy i Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (kurs 120 godzin) – PM Management Group

Kurs ,,Racjonalna Terapia Zachowania I stopnia” – dyplom – Pracownia Twoich Przekonań – prowadząca dr n. med. Agnieszka Kałwa ; Patronat – dr Mariusz Wirga Kierownik Naukowy Kursu/Dyrektor Programu RTZ w Polsce

Warsztat ,, Train the Trainer” – Trening umiejętności trenerskich – 30h dydaktycznych ( praktyka i teoria, zakończone egzaminem/ dyplom i zaświadczenie nr z rejestru: 01/02/13/TR/WAW ) – Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork;

Specjalista ds. HR ( rekrutacja i selekcja ) – Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl ( 60h; nr z rejestru: 64/09/2012/HR/WAW )

Praktyk i Master NLP – Polski Instytut Neurotransgresji ; G.Halkiew ( Nr zaświadczenia MEN 104/2012)

Dyplomowany Coach NLP – Cech Naturopatów i Hipnotyzerów ( Nr zaśw. MEN 104/2012; ISO 9001-2000 Nr PL8000225 )

Doradca Personalny ( kod zawodu 242303) – Polskie Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych ,, RADIUS” Akredytowana Niepubliczna Placówka Oświatowa

Wykładowca, instruktor – CENTRUM SZKOLENIOWE EUROPOL – kurs metodyczno-dydaktyczny dla szkoleniowców.

Kurs samokontroli umysłu metodą Silvy I i II stopnia – Silva Polska (wykładowca – Andrzej Wójcikiewicz)

Model GROW w Coachingu – Grupa SET, Akademia Trenerów

Kurs trenerski – Program Trenerów Wewnętrznych w Administracji Państwowej ( 80 h )

Warsztaty i kursy z tematyki:

Time Line Therapy ( TLT ) – MastermindTraining / Michał Jankowiak;

Integral Eye Movement Therapy ( IEMT) – MastermindTraining/ Michał Jankowiak;

Core Transformation – MastermindTraining / Michał Jankowiak;

Warsztat hipnozy regresywnej – Polski Instytut Neurotransgresji / Grzegorz Halkiew;

Warsztat regresji karmicznej – Gabriela Bukała;

Ustawienia rodzinne wg Berta Hellingera – Polski Instytut Neurotransgresji/ Grzegorz Halkiew;

Szereg szkoleń, warsztatów i kursów z kompetencji społecznych, menadżerskich, coachingowych, trenerskich i doradczych.

Dyplomy/Certyfikaty: