CZYM JEST DORADZTWO I JAK WYGLĄDA

Doradztwo/Konsulting – jest to usługa polegająca na tym, że klient indywidualny lub firma zwraca się do określonego specjalisty z wybranej dziedziny o poradę w rozwiązaniu konkretnego problemu lub dokonaniu fundamentalnych zmian. Doradca/Konsultant jest zarówno doświadczonym specjalistą/ekspertem w określonym obszarze merytorycznym oraz posiada wiedzę, umiejętności i narzędzia do skutecznego pomagania.
Proces doradczy zaczyna się od wstępnej konsultacji, gdzie klient zwraca się ze swoim problemem oraz przedstawia swe oczekiwania. Często etap ten poprzedzony jest przesłaniem wypełnionej ankiety, która pomaga klientowi ustrukturyzować tematy z jakimi przychodzi,a doradca może dzięki temu poznać problemy, cele, potrzeby i oczekiwania klienta. Dzięki informacjom z ankiety doradca może lepiej przygotować się do pierwszej konsultacji, stwierdzić, czy jest w stanie pomóc w tym zakresie i opracować wstępny plan zaradczy.
Doradca/Konsultant dysponuje wiedza teoretyczną oraz doświadczeniem życiowym i zawodowym, konkretnymi umiejętnościami oraz skutecznymi, sprawdzonymi technikami, narzędziami, modelami i systemami, które dopasowuje pod konkretnego klienta i tematy z jakimi musi się zmierzyć.

Jak wygląda w praktyce proces doradczy?

Istnieje kilka wariantów współpracy:
Wariant A – Szybka Porada lub Opinia – odpowiedzi na Twoje pytania i udzielenie wskazówek droga mailową (od jednego do kilku maili);
Wariant B – Spotkanie diagnostyczno-organizacyjne – konsultacja online (telefon, whatsup, skype) celem analizy Twej sytuacji, potrzeb i przedstawienie ogólnego planu działania i określenie potrzebnych zasobów i wsparcia;
Wariant C – Pakiet Doradztwo/Konsulting – zaproponowanie najbardziej dopasowanego do Ciebie jednego z moich gotowych programów, składającego się z kilku modułów tematycznych rozłożonych w czasie. Praca 1:1 plus materiały do samodzielnej pracy nad wprowadzeniem zmian.

Obszary pracy:
Wiedza, zachowania i umiejętności.
Dostaniesz ode mnie wiedzę, porady, gotowe rozwiązania, strategie, metody, modele i narzędzia oparte na moim doświadczeniu zyciowym i zawodowym oraz wiedzy eksperckiej.
Specjalizacja: Doradztwo życiowe, zawodowe i personalne.
Kiedy najlepiej?
Gdy masz konkretny problem, z którym nie dajesz sobie rady i potrzebujesz diagnozy Twej sytuacji i szybkich, skutecznych rozwiązań, narzędzi metod od kogoś bardziej doświadczonego w danym obszarze tematycznym;
Masz pewne pytania odnośnie trapiących Cię wyzwań i celów, jakie pragniesz zrealizować i szukasz konkretnych odpowiedzi, porad i wiedzy;
Potrzebujesz gotowych modeli, procedur, strategii, gotowego systemu dostosowanego do twojej sytuacji;
Szukasz fachowca, który zaproponuje Ci skuteczne, sprawdzone rozwiązania i pomoże Ci je wdrożyć je w Twoim życiu lub firmie.


DORADZTWO ŻYCIOWE
Doradztwo życiowe obejmuje takie zagadnienia, jak:
Radzenie sobie ze stresem;
Kryzys lekki i chroniczny (egzystencjalny, wieku średniego, żal po stracie, żałoba, kryzys finansowy);
Naprawa relacji z bliskimi, problemy w związku;
Zarządzanie czasem;
Poprawa efektywności


DORADZTWO ZAWODOWE
Doradztwo zawodowe – jest to proces pomagania ludziom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do rodzaju i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru własnego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego.
Doradztwo zawodowe ma charakter dialogu pomiędzy doradcą, a klientem i jest oparte na otwartej relacji. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta, nie narzuca mu co powinien zrobić i nie traktuje go z góry.
Doradztwo zawodowe obejmuje takie zagadnienia, jak:
Diagnozowanie potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych;
Badanie metaprogramów;
Budowanie mocnych stron w oparciu o talenty neuronalne (model Insttutu Gallupa);
Diagnoza dopasowania klienta do: Kultury organizacyjnej, stanowiska i ról zespołowych;
Osobowość vs. Wybory zawodowe – MBTI System;
Najskuteczniejsze strategie zdobywania pracy i zarządzania karierą;
Korekta i tworzenie skutecznych dokumentów aplikacyjnych;
Zarabianie na pasji, budowa biznesu opartego na pasji;
Złote zasady sukcesu w pracy (podejścia gwarantujące awans, podwyżkę, sukces i uznanie);
Doradztwo edukacyjne;
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
Kariera Freelansera(small business, potencjał, misja, wizja, specjalizacja, branża/nisza, grupa docelowa, badanie rynku i jego potrzeb, tworzenie produktu/usługi, marketing i sprzedaż, konkurencyjność, partnerstwa biznesowe;
Branding personalny;
W doradztwie zawodowym stosuję testy, kwestionariusze, poradnictwo edukacyjne i zawodowe, elementy treningu i coachingu.


DORADZTWO PERSONALNE
Doradztwo personalne – Konsulting HR
Głównym zadaniem jest optymalizacja potencjału pracowników w organizacji zgodnie z misją i celami strategicznymi. Chodzi o odpowiednie dopasowanie kompetencji zatrudnionych do wymogów zadaniowych firmy. Tak wyznaczony cel jest realizowany za pomocą zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.
Usługi doradztwa personalnego są zazwyczaj zróżnicowane ze względu na ich rodzaj, zakres czy stopień zaangażowania konsultanta. W wąskim ujęciu doradzanie może oznaczać tylko wyrażenie opinii w określonej sprawie. Natomiast bardziej rozwiniętą jego formą jest opracowanie rozwiązania problemu, który został określony i zlecony przez daną firmę. Najbardziej zaawansowana forma konsultingu polega na identyfikowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów aż po aktywne uczestnictwo doradców w całym procesie rozwiązywania problemów w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Współpracę doradcy z firmą – zleceniodawcą można rozpatrywać na kontinuum: od świadczenia sporadycznych usług, przez współpracę o charakterze czasowym, aż po stały udział w pełnieniu funkcji personalnych.
Oferta ta skierowana jest do właścicieli małych i średnich firm, którzy pragną zatrudniać lub już zatrudniają ludzi i zarządzają zespołem pracowniczym.
Doradztwo personalne obejmuje takie zagadnienia jak:
Program – Start HR
Moduł I – Fundamenty
Określanie misji, wizji i wartości firmy;
Kultura organizacyjna
Moduł II – Środowisko pracy
Budowanie struktury organizacyjnej;
Tworzenie opisów stanowisk, zakresu obowiązków i profili kompetencyjnych;
Metaanaliza stanowiska pracy;
Wartościowanie stanowisk;
Akta osobowe;
Ocena okresowa;
Trzystopniowa startaegia zatrudniania najlepszych;
Przegląd najlepszych metod rekrutacji i selekcji pracowników;
Moduł III – Pracownik
Rekrutacja i selekcja;
Wdrożenie i integracja;
Motywowanie;
Szkolenie;
Ocenianie;
Dyscyplinowanie;
Rozwój zawodowy
Moduł 4 – Zarządzanie talentami i ścieżkami karier
Na co zwracać największa uwagę przy zatrudnianiu pracowników;
Dopasowanie i jego rola;
Czym są talenty, a czym nie;
Jak je skutecznie diagnozować;
Jak tworzyć modele skuteczności na danym stanowisku;
Jak przyciągać, wykorzystywać, rozwijać i zatrzymywac najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji:
Zarządzanie talentami i ścieżkami karier.


Oferuję 3 formy współpracy:
1 – ZRÓB TO SAM – Samouczek – czyli przeszkolenie Ciebie w tych tematach i samemu wdrażasz zdobytą wiedzę.
Dostajesz ode mnie wiedzę, jakie mogą być potencjalne źródła problemów, co powinno się zrobić, ale sam dochodzisz do tego jak to zrobić ( opcja najtańsza, ale nie masz tu mego wsparcia, feedbacku i musisz się bardzo zaangażować w proces edukacji i wdrażania rozwiązań )
2 – ZRÓBMY TO RAZEM – Coaching, Doradztwo i Szkolenie. Poznajesz Co i Jak należy zrobić. Pracujemy razem nad tymi tematami; jestem Twoim doradcą, coachem i trenerem. Uczę, inspiruję, motywuję, instruuję, sprawdzam twe działania, daję info zwrotne i korygujesz aż do skutku – Opcja umiarkowana cenowo.
3 – ZROBIĘ TO ZA CIEBIE – szczegółowo wspólnie analizujemy sytuację, cele, misję i twoje potrzeby i ja na podstawie uzyskanych informacji tworzę dla Ciebie rozwiązanie szyte na miarę. Ja sam tworze Ci modele, narzędzia, strategie zarządzania. Prowadzę szkolenia i coaching dla Ciebie i pracowników. Pomagam w procesie rekrutacji, selekcji, wdrażania i rozwijania pracowników – Opcja najdroższa cenowo.

Program – Audyt HR

Skierowany jest do już istniejących firm i doświadczonych przedsiębiorców. Ma na celu rozwiązanie bieżących wyzwań i problemów w zakresie zasobów ludzkich oraz modernizację i optymalizację procesów kadrowych.
Na czym polega?
Krok I – TEST
analiza obecnej sytuacji, diagnoza tego co działa, mocnych stron, sukcesów oraz wyzwań i zagrożeń w zakresie HR,
wyznaczenie stanu docelowego, celów zgodnych z misją, wizją i wartościami firmy;
opracowanie planu działania, strategii i technik;
identyfikowanie dostępnych i potrzebnych zasobów oraz określanie niezbędnego wsparcia i środków zaradczych.
Krok II – OPERACJA
realizacja planu działania;
wdrażanie technik, strategii i rozwiązań
Krok III – TEST
monitorowanie efektywności dotychczasowych działań;
identyfikowanie najbardziej skutecznych strategii, technik i narzędzi;
informacja zwrotna;
modyfikacja, modernizacja, udoskonalanie stosowanych dotychczas metod
Krok IV – EXIT
w przypadku osiągnięcia zamierzonego efektu – zakończenie audytu;
w przypadku niezadowolenia z rezultatów, proces powtarzamy aż do skutku

Cena usługi doradztwa personalnego jest uzależniona od :
a) wielkości firmy
b) etapu na jakim w twojej firmie są te procesy
c) zakresu mojej interwencji
d) formy współpracy jaką wybierzesz
Ceny są ustalane indywidualnie.
Umów się już dziś na darmową konsultację ze mną!

Napisz do mnie na maila
coachingdlaciebie@wp.pl

W tytule wiadomości wpisz:

Doradzto życiowe – Imię i nazwisko
Doradztwo zawodowe – Imię i nazwisko
Doradztwo personalne – Imię i nazwisko

Napisz w treści maila konkretne zapytanie lub wybierz, nad którymi zagadnieniami chciałbyś ze mną pracować.
W mailu zwrotnym wyślę Ci ankietę i poproszę o jej wypełnienie i odesłanie mi na adres mailowy w formacie word, pdf lub jpg.
Następnie odpowiem Ci, czy jestem w stanie Ci pomóc, zaproponuję kilka wariantów rozwiązań oraz wolne terminy na spotkanie online.’

Forma: skype, tel, live +ankieta
Czas trwania: 60 minut
Tomasz Kołdrowski – Master Life&Career Coach, Trener, Doradca personalny, Specjalista ds. Rekrutacji i selekcji, Ekspert ds. zarządzania talentami